วิธีการกำหนดราคา

วิธีการกำหนดราคาเป็นวิธีการทางเศรษฐกิจการกำหนดราคา เป็นที่ทราบกันดีว่าสินค้าถูกผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการขายในภายหลังเท่านั้น ในกรณีนี้การขายสินค้าควรให้ผลกำไรแก่ผู้ผลิตซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสามารถพัฒนาได้ แต่ถ้าเป็นเช่นนั้นราคาของสินค้าจะกำหนดว่าผู้บริโภคจะซื้อหรือไม่และถ้าซื้อก็จะมีกำไรเพียงพอ นั่นคือเหตุผลที่ผู้ผลิตให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการกำหนดราคาและวิธีการกำหนดราคาที่มีการดำเนินการ วิธีการกำหนดราคามีความหลากหลายมาก แต่ในบทความนี้หลักจะได้รับการพิจารณา

ประการแรกในการกำหนดราคาในตลาดเศรษฐกิจรวมถึงวิธีการต้นทุนเต็มรูปแบบ ในการกำหนดราคาโดยใช้วิธีการกำหนดราคานี้จำเป็นต้องคำนึงถึงต้นทุนทั้งหมดสำหรับการผลิตสินค้า ค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมถึงต้นทุนของทุนถาวรและทุนผันแปรซึ่งใช้ในการผลิตหน่วยผลิต กล่าวอีกนัยหนึ่งจำเป็นต้องรวมต้นทุนวัตถุดิบอุปกรณ์และต้นทุนแรงงาน นอกจากนี้จำเป็นต้องเพิ่มอัตราผลกำไรให้เป็นผลรวม การกำหนดอัตรากำไรดังกล่าวเป็นประเด็นที่สำคัญและซับซ้อนที่สุดอย่างหนึ่ง ตามกฎอัตราเฉลี่ยของกำไรที่ดำเนินการโดยองค์กรที่ดำเนินงานในระบบเศรษฐกิจของประเทศจะถูกนำมา ตัวอย่างเช่นถ้าต้นทุนของค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นร้อยรูเบิลและอัตรากำไรเท่ากับร้อยละยี่สิบแล้วราคาของหน่วยจะเท่ากับหนึ่งร้อยยี่สิบรูเบิล

วิธีการกำหนดราคาอาจเพียงพอซับซ้อนเช่นเป็นวิธีการผลตอบแทนจากการลงทุน ความสะดวกของวิธีนี้คือการพิจารณาแหล่งข้อมูลเครดิตที่มีให้กับองค์กร ในยุคเศรษฐกิจการเพิ่มจำนวนของผู้ประกอบการได้รับเงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการพัฒนานั่นคือการลงทุน ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่จะคำนึงถึงดอกเบี้ยที่จะต้องกลับไปที่ธนาคารในราคาของสินค้า ในกรณีนี้แน่นอนว่าต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เหลือ ดังนั้นตัวอย่างเช่นถ้าต้นทุนของค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะเป็นเช่นในตัวอย่างข้างต้นหนึ่งร้อยรูเบิล แต่องค์กรจะต้องจ่ายร้อยละหนึ่งสำหรับการชำระคืนเงินกู้ในแง่ของหน่วยราคาของสินค้าจะเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งรูเบิล

วิธีการกำหนดราคาในระบบเศรษฐกิจตลาดรวมถึงการประมาณการทางการตลาด วิธีนี้เป็นการศึกษาว่าผู้บริโภคมีความพร้อมที่จะซื้อสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่าผู้ผลิตอื่นและประเมินความสามารถในการทำกำไรขององค์กรในการลดหรือเพิ่มราคา ดังนั้นหากแม้จะมีการลดราคากล่าวว่าหนึ่งรูเบิลเพิ่มกำไรของ บริษัท แล้วการลดลงนี้สามารถถือเป็นธรรม หากมีการเพิ่มขึ้นของราคากำไรทั้งหมดจะตกอยู่ที่เงินรูเบิลเดียวกันซึ่งบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงราคาเป็นที่ยอมรับไม่ได้ การศึกษาดังกล่าวช่วยให้นโยบายการกำหนดราคามีความยืดหยุ่นมากขึ้นซึ่งส่งผลดีต่อผลกำไรขององค์กร

วิธีการกำหนดราคาปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อศึกษาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในตลาด ดังนั้นบางรัฐวิสาหกิจไม่ได้ดำเนินการคำนวณราคาที่เป็นอิสระโดยมุ่งเน้นในเรื่องนี้กับราคาเฉลี่ย ในกรณีนี้ บริษัท สามารถตรวจสอบได้ว่าระดับต้นทุนการผลิตจะอยู่ในระดับที่เพียงพอสำหรับระดับความสามารถในการทำกำไร นั่นคือเหตุผลที่ราคาเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันด้วยราคา หลังจากนั้น บริษัท ประเมินว่าจะทำตามราคาเหล่านี้ได้อย่างไร สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่ามักจะมีองค์กรพร้อมที่จะเสียสละกำไรเพื่อที่จะชนะในตลาดใหม่หรือยกระดับการรับรู้ สถานการณ์นี้เป็นเรื่องปกติสำหรับการทุ่มงบสงคราม

ชอบ:
5
วิธีการในการควบคุมของรัฐ
วิธีการวิจัยทางสังคมวิทยา
ปัจจัยด้านราคากระบวนการผลิตและหลักการ
กลยุทธ์การกำหนดราคา
หน้าที่ของผู้บริหารร้านอาหาร -
วิธีการกำหนดราคาในตลาด
วิธีการกำหนดราคาทางการตลาด
การวิเคราะห์องค์ประกอบของต้นทุนการผลิตและ
การบริหารจัดการโครงสร้าง
บทความยอดนิยม
ขึ้น